DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Dne 1.7.2016 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (zkráceně: eIDAS). Společnost NOTSERVIS a.s., významný partner společnosti První certifikační autorita, a.s. (I.CA), poskytuje své služby v souladu s nařízením eIDAS a platnou legislativou ČR. Ve spolupráci s I.CA nabízí svým klientům veškeré související služby v oblasti PKI - analýzy dopadů nové legislativy, návrhy konkrétních řešení, realizace služeb u koncového klienta.


SPECIALIZACE:

Pro školní instituce poskytujeme napojení na portál ČŠI pro odesílání hlášení o úrazu. Potřebný kvalifikovaný certifikát vám vygenerujeme přímo ve vaší škole. V průběhu jedné hodiny budete schopni odesílat hlášení o úrazu na ČŠI. Součástí je instalace potřebného programového vybavení, formulářů a proškolení. Kvalifikovaný certifikát lze použít i pro komunikaci s dalšími institucemi jako např. portál ZP, VZP, finanční úřad, ČSSZ, …
Asistence při generování certifikátu, vydání certifikátu v kanceláři společnosti, instalace certifikátu a jeho záloha, instalace XML602 Form Filler a SW pro podpis, napojení na ČŠI, proškolení a další služby (napojení na portál ZP, VZP, finanční úřad, ČSSZ, …)

ELEKTRONICKÝ PODPIS


Bez starostí Vám přidělíme elektronický certifikát přímo ve Vaší kanceláři na celém území ČR, nainstalujeme, zaškolíme a poskytneme telefonickou pomoc při jeho používání.

ČASOVÁ RAZÍTKA


Poskytujeme kvalifikovaná elektronická časová razítka, která zajišťují dlouhodobé důvěryhodné ověření certifikátu.SPOLEHLIVÝ SERVIS


Zajistíme pravidelnou péči o vaší výpočetní techniky s cílem bezstarostného a spolehlivého provozu.
     
  Napiště nám svůj názor na naše služby.
Děkujeme!
DOTAZNÍK

PŮSOBNOST PO CELÉ ČR